LOGO - Tinh tong TV.png

Thư Viện Online

Nam Mô A Mi Đà Phật

​Kính thưa quý liên hữu đồng tu.

Thư viện online - Làng A Mi Đà là nơi tập hợp và chia sẻ Pháp âm, Video giảng Pháp, Kinh sách, Hình ảnh... các nguồn tài nguyên khác của các Tổ và Tịnh Tông Học Hội theo đường hướng, tông chỉ của Hoà Thượng Tịnh Không đề ra khi ban đầu thành lập Tịnh Tông Học Hội "Bổn hội đặc biệt chú trọng hành - giải tương ứng, tâm khẩu nhất như".

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT