LOGO - Tinh tong TV.png

LIVE - Tịnh Tông Radio

Nam Mô A Mi Đà Phật

Tịnh Tông Học Viện - Làng A Mi Đà đang liên tục phát lại các bài pháp MỚI NHẤT do PS Ngộ Thông chủ giảng. Kính chúc quý liên hữu đồng tu pháp hỷ sung mãn.

​Để Xem chi tiết Kinh văn theo lịch sử giảng Pháp của Pháp Sư, Kính mời quý liên hữu click tại   ĐÂY

 

Nam Mô A Mi Đà Phật.

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT