Thư Viện Online

Nam Mô A Mi Đà Phật

​Kính thưa quý liên hữu đồng tu.

Thư viện online - Làng A Mi Đà là nơi tập hợp và chia sẻ Pháp âm, Video giảng Pháp, Kinh sách, Hình ảnh... các nguồn tài nguyên khác của các Tổ và Tịnh Tông Học Hội theo đường hướng, tông chỉ của Hoà Thượng Tịnh Không đề ra khi ban đầu thành lập Tịnh Tông Học Hội "Bổn hội đặc biệt chú trọng hành - giải tương ứng, tâm khẩu nhất như".

Pháp Âm
Video
Kinh Sách
Hình Ảnh
Nhạc Phật Giáo
Show More

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Chủ giảng: Lão Pháp Sư thượng Tịnh hạ Không
Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội
Thời gian: Ngày 5 tháng 4 năm 2010

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Tông Học Viện
Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Tel: (760) 248-6021

​Website: https://www.tinhtonghocvien.org/

Email: langamida.tinhtonghocvien@gmail.com / daotrangkhonggian2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • thumb
  • mixcloud_zpsyeca34lh
  • google-drive-logo
  • Flickr Social Icon

@2017 by Tịnh Tông Học Viện.