Pháp Âm

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Giảng Lần Thứ 13

Chủ Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông 

Thời gian : 30/05/2020

Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Làng A Mi Đà

---

Nam Mô A Mi Đà Phật. 

(Quý Liên hữu cũng có thể nghe online qua kênh chủ động Mixcloud tại cuối trang này. 

các Pháp âm khác quý liên hữu hoan hỷ tải tại mục Thư Viện)

Pháp Âm Khác

Khuyên Người Niệm Phật [Download]

Niệm Phật - Tâm Phật [Download]

Tam Bối Vãng Sanh [Download]

Chư Pháp Thật Tướng [Download]

Pháp Hội Địa Tạng [Download]

Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật [Download]

Nhân Địa Tu Hành [Download]

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật [Download]

Đệ Tử Quy - 2008 [Download]

Khai Thị Lục Hoà Kính [Download]

Niệm Phật Tam Muội [Download]

Đệ Tử Quy 2009 [Download]

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Tông Học Viện
Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Tel: (760) 248-6021

​Website: https://www.tinhtonghocvien.org/

Email: langamida.tinhtonghocvien@gmail.com / daotrangkhonggian2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • thumb
  • mixcloud_zpsyeca34lh
  • google-drive-logo
  • Flickr Social Icon

@2017 by Tịnh Tông Học Viện.