LOGO - Tinh tong TV.png

Pháp Âm

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢN THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

- Giảng lần thứ 15

- Chủ Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông

- Thời Gian : 19/06/2021

- Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện Làng A Mi Đà

- ------

- Nam Mô A Mi Đà Phật

- Quý liên hữu cũng có thể nghe nghe online qua kênh : https://youtu.be/baGTq6TiRx0

https://www.facebook.com/tinhtonghocvien.official/

- Pháp âm Tại : tinhtonghocvien.org

Pháp Âm Khác

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật [Download]

Niệm Phật - Tâm Phật [Download]

Đệ Tử Quy - 2008 [Download]

Tam Bối Vãng Sanh [Download]

Khai Thị Lục Hoà Kính [Download]

Chư Pháp Thật Tướng [Download]

Niệm Phật Tam Muội [Download]

Đệ Tử Quy 2009 [Download]

Khuyên Người Niệm Phật [Download]

Nhân Địa Tu Hành [Download]

Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật [Download]

Pháp Hội Địa Tạng [Download]

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT