LIVE - Tịnh Tông TV

Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính thưa qúy vị Liên Hữu Đồng Tu !

Chúng con luôn cập nhật lịch trình Phật sự và tin tức mới nhất của Pháp Sư Ngộ Thông trên Website này.

Kính mong chư vị đồng tu hoan hỷ theo dõi.

*******

Các Sự Kiện Khác
​Thuyết Pháp Hằng Ngày
Cộng Tu Hằng Ngày
Một ngày Tinh Tấn
Hoạt Động Khác
​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Tông Học Viện
Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Tel: (760) 248-6021

​Website: https://www.tinhtonghocvien.org/

Email: langamida.tinhtonghocvien@gmail.com / daotrangkhonggian2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • thumb
  • mixcloud_zpsyeca34lh
  • google-drive-logo
  • Flickr Social Icon

@2017 by Tịnh Tông Học Viện.