Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính thưa qúy vị Liên Hữu Đồng Tu !

Chúng con luôn cập nhật lịch trình Phật sự và tin tức mới nhất của Pháp Sư Ngộ Thông trên Website này.

Kính mong chư vị đồng tu hoan hỷ theo dõi.

*******

Các Sự Kiện Khác
​Thuyết Pháp Hằng Ngày
Cộng Tu Hằng Ngày
Một ngày Tinh Tấn
Hoạt Động Khác
​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT