Liên Hệ

LOGO - Tinh tong TV.png

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật

Để tạo nhân duyên lành Phật Pháp, mang niềm an lạc cho chúng sanh trong cảnh giới vô thường, vô minh và phủ che bao thiên tai khổ nạn của nhân sinh. Pháp sư Thích Ngộ Thông theo quy hướng Tịnh Độ Tông đã từ bi thành lập Đạo Tràng Không Gian qua mạng lưới Radio Online Mixlr trên hai kênh "Tinhtonghocvien", "Tinhtonghochoi", và để trợ duyên cho hàng Phật tử khắp năm châu được có phương tiện hành trì tu học theo giáo lý Đại Thừa của pháp môn Tịnh Độ.

 

Nhờ vào phương tiện này Quý liên hữu khắp nơi có thể ghé vào phi đạo của Làng để ngày ngày nương tựa lịch trình tu học theo Tịnh Tông Học Viện Làng A Mi Đà dưới sự hướng dẫn của PS Thích Ngộ Thông, đồng hành đọc tụng Kinh Điển Đại Thừa, Niệm Phật, Kinh hành, thính Pháp và lắng lòng đón nhận những lời Khai Thị, khuyến tấn suối Pháp cam lồ phát nguồn từ Pháp Sư.

 

Những bài Pháp của Pháp Sư Ngộ Thông thuyết giảng mỗi ngày tại Làng được liên tục phát lại 24/24 trên Radio Online 24/7 Mixlr kênh :  "Tinhtonghocvien"

Địa Chỉ

​Tịnh Tông Học Viện - Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Thời Gian Mở Cửa Hằng Ngày - 4:00am - 9:00pm

​Hòm Thư Góp Ý

Đã gửi Tin nhắn thành công.

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT