Kinh Sách

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Chú Giải
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
Phật Thuyết A Mi Đà Kinh và Nghi Thức Tịnh Độ
Phật Thuyết A Mi Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự
Nghi Thức Dẫn Lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Công Đức Tam Thời Hệ Niệm - H.T Tịnh Không
Cương Lĩnh Tu Học Tịnh Độ
Văn Phát Nguyện Sám Hối
Hồi Hướng Oan Gia Trái Chủ
Tịnh Tu Tiệp Yếu - Cư Sĩ Hạ Liên Cư
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 2010
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký - Quyển Thượng
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký - Quyển Hạ
Đệ Tử Quy [Hán Văn - Việt]
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Tu Lục Hoà Kính Đảo Văn
Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Tinh Hoa Lục
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Vĩnh Tư Tập - Hoà Thượng Hải Hiền
Bốn Chúng Vãng Sanh - Truyện Vãng Sanh
Mấy Điệu Sen Thanh - Truyện Vãng Sanh
Vãng Sanh Tập - Truyện Vãng Sanh
Thọ Khang Bảo Giám - Đoạn Trừ Dâm Dục
Tịnh Tu Tiệp Yếu - English
Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Tăng Tán Thán Tăng
Show More
​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Tông Học Viện
Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Tel: (760) 248-6021

​Website: https://www.tinhtonghocvien.org/

Email: langamida.tinhtonghocvien@gmail.com / daotrangkhonggian2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • thumb
  • mixcloud_zpsyeca34lh
  • google-drive-logo
  • Flickr Social Icon

@2017 by Tịnh Tông Học Viện.