Hình Phật - Bồ Tát - Tổ

Nam mô A Mi Đà Phật

Để tải file ảnh lớn phục vụ cho in ấn, Kính mời quý liên hữu đồng tu tải tại thư viện ảnh Flickr tại cuối trang này

Phật Thích Ca
A Mi Đà Phật
Quán Thế Âm Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Liên Trì Hải Hội
Tây Phương Tam Thánh
Tây Phương Tiếp Dẫn
Liên Tông Thập Tam Tổ
Tứ Thiên Vương
Chư Hộ Pháp
Cư Sĩ Hạ Liên Cư
Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Show More
Tịnh Tông Học Viện
Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Tel: (760) 248-6021

​Website: https://www.tinhtonghocvien.org/

Email: langamida.tinhtonghocvien@gmail.com / daotrangkhonggian2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • thumb
  • mixcloud_zpsyeca34lh
  • google-drive-logo
  • Flickr Social Icon

@2017 by Tịnh Tông Học Viện.