Sat, Oct 27

|

1001 Boul Crémazie E

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT, LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG và ĐẠI LỄ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT, LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG và ĐẠI LỄ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM Do Pháp Sư Thích Ngộ Thông Trực Tiếp Chủ lễ

Registration is Closed
See other events
PHÁP HỘI NIỆM PHẬT, LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG và ĐẠI LỄ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

Time & Location

Oct 27, 2018, 8:30 AM – Oct 28, 2018, 8:30 PM

1001 Boul Crémazie E, 1001 Boul Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3, Canada

About The Event

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT, LỄ ĐẠI HỒI HƯỚNG

ĐẠI LỄ TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM Do Pháp Sư Thích Ngộ Thông Trực Tiếp Chủ lễ

===

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức, Tăng, Ni,

Kính thưa chư vị Liên Hữu Đồng Tu và quý Đồng Hương,

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Tịnh Tông Học Hội Canada, nhờ hồng phúc Tam Bảo, chúng con được duyên lành thỉnh được Pháp Sư Ngộ Thông đến Montréal. Kính mong chư Tôn Đức và các liên hữu nhín chút thời gian đến tham dự Pháp Hội để cùng thăng tiến trên con đường tu học của chính mình và cũng để kỷ niệm 14 năm Pháp Sư đến Montréal hoằng dương Pháp Môn Tịnh Độ. Đặc biệt trong Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm lần này sẽ có thêm phần dâng sớ 100 ngày viên tịch của Hoà Thượng Thích Trường Minh. Pháp Sư Ngộ Thông hiện là phó viện trưởng của Tịnh Tông Học Viện Úc Châu và là viện trưởng Làng A Mi Đà tại California. Là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Pháp Sư Ngộ Thông đã y theo ý chỉ của sư phụ mình hoằng dương Pháp Môn Tịnh Độ, và Thuyết giảng bộ kinh Chú Giải Vô Lượng Thọ của Ngài Hoàng Niệm Tổ trong nhiều năm qua

Chương trình sinh hoạt được hoạch định như sau:

Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Canada

5879 St Zotique Est Montreal, Quebec, H1T 1P8 (Metro Cadillac bus 32 Nord. Xuống góc Lacordaire)

Thứ Bảy 20-10 đến Thứ Sáu 26-10-2018:

9:00 Am – 9:00 Pm: Tụng kinh, Kinh hành niệm Phật, thính Pháp*

*Thời khoá thuyết pháp: 10h30-12h00 và 19h00-21h00.

Collège André-Grasset

1001 Boul. Cremazie Est, Montreal, Quebec, H2M 1M3

(Métro Crémazie, sau lưng centre Claude-Robillard, Xa lộ 40 voie de service côté Nord, sortie Christophe-Colomb)

Thứ Bảy 27-10-2018:

8:30 Am – 10:30 Am: Tụng kinh, Kinh hành niệm Phật

10:30 Am – 12:00 Pm: Thính Pháp.

12:00 Pm – 1:00 Pm Thọ Trai

1:00 Pm – 3:00 Pm: Kinh hành niệm Phật

3:00 Pm – 5:00 Pm: Thính Pháp.

5:00 Pm – 6:00 Pm: Lễ Đại Hồi Hướng.

Chủ Nhật 28-10-2018:

9:00 Am-10:00 Am: Tụng kinh, niệm Phật.

10:00 Am-11:15 Am: Thính Pháp.

11:15 Am-12:00 Pm: Thượng cúng

1:30 pm- 8:30 pm: Lễ Tam Quy Y và Đại Lễ Trung Phong

Tam Thời Hệ Niệm do PS NGỘ THÔNG chủ lể,

với ban Pháp khí người Việt thuộc Tịnh Tông Học Hội Canada đảm trách.

Kính mong quý chư vị xa gần đến tham dự tại địa điểm nêu trên, để cùng tu tập, khuyến tấn lẫn nhau, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc; cùng nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh được bớt thống khổ, thiên tai giảm thiểu, cũng như hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, thân nhân tử nạn, oan gia trái chủ, anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thai nhi xúc sảo, cùng thập loại cô hồn. Âm dương đồng lưỡng lợi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô A Mi Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Trân trọng kính mời

Tịnh Tông Học Hội Canada

Ghi chú: Quý Phật Tử muốn viết sớ Cầu Siêu,

Cầu An và chổ ở xin liên lạc với ban tổ chức

-Nguyên Phúc (Diễm) Tél: (514)-862-9922

Email: purelandcanada@gmail.com

-Ngoc Hân, Tel: (514)886-9882

Email: tangochan1967@gmail.com

-Thanh Hà : Tel : (514)337-1707

Email : thanhhalt20733@gmail.com

Share This Event