LIVE - Cộng Tu Trực Tuyến

Thật Vì Sanh Tử, Phát Bồ Đề Tâm.

Dùng Tín Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Làng A Mi Đà cùng Đạo Tràng Không Gian (Tịnh Tông Học Hội) trên khắp thế giới đang cộng tu liên tục 24/7.

Kính chúc quý liên hữu đồng tu pháp hỷ sung mãn.

​Để xem chi tiết, kính mời quý liên hữu click tại  ĐÂY

Nam Mô A Mi Đà Phật. Ngoài thời gian cộng tu, chúng con sẽ phát Pháp của Hoà Thượng Tịnh Không tại đây

    PURELAND BUDDHIST LEARNING CENTER

 

THỜI KHÓA TU HỌC

​(Tại Tịnh Tông Học Viện - Làng A Mi Đà - Giờ Cali)

03:30 - 04:00 AM    THỨC CHÚNG

04:00 - 07:00 AM    LƯ HƯƠNG TÁN, TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ, NIỆM PHẬT, KINH HÀNH NHIỄU PHẬT

07:00 - 08:50 AM    TIỂU THỰC, NIỆM PHẬT TRONG TỨ OAI NGHI

09:00 - 11:45 AM    TỤNG PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH – TÁN PHẬT - NIỆM PHẬT - KINH HÀNH - LỄ PHẬT - TỊNH TỌA

12:00 - 02:00 PM    THỌ TRAI & NGHỈ TRƯA

02:00 - 04:00 PM    NGHE PHÁP

04:00 - 07:00 PM    NIỆM PHẬT CỘNG TU

07:00 - 07:30 PM    DƯỢC THỰC - ĂN CHIỀU NHẸ (TÙY)

07:45 - 09:00 PM    KINH HÀNH - LỄ PHẬT - TỊNH TỌA & HỒI HƯỚNG

09:00 - 10:00 PM    NGHE PHÁP

10:00 PM                CHỈ TỊNH

_()_ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT _()_

​NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Tông Học Viện
Làng A Mi Đà

Pureland Buddhist Learning Center USA

P.O. Box 1549

6001 CRYSTAL CREEK ROAD

LUCERNE VALLEY, CA 92356, USA

Tel: (760) 248-6021

​Website: https://www.tinhtonghocvien.org/

Email: langamida.tinhtonghocvien@gmail.com / daotrangkhonggian2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • thumb
  • mixcloud_zpsyeca34lh
  • google-drive-logo
  • Flickr Social Icon

@2017 by Tịnh Tông Học Viện.